Silbodals socken


SCB-kod: 176501
GEOKOD: 1711110

Silbodal nämnes första gången 1396 Silbyrdhädal och var ursprungligen annexförsamling till Blomskog, men blev 1640 eget pastorat med Vårvik som annexförsamling. 1680 återlades denna församling till Blomskog, och Silbodal blev eget pastorat. 2014 ingick Silbodal i det nya Nordmarkens pastorat tillsammans med Sillerud, Töcksmark, Östervallskog, Västra Fågelvik och Holmedal-Karlanda. Inom socknen uppstod marknadsplatsen Årjäng, som under 1900-talet utvecklat sig till köping och kommuncentrum i den kommun som numera består av största delen av Nordmarks härad.

Namnet, av tvetydig betydelse, kan vara av Silbyrdh, innehållande sjönamnet Silen  och byrdh "bärning, bärställe" dvs ett ställe där man burit båtar eller varor. I detta fallet vid Silbodalsälvens nedersta forsar. Ännu hellre kan Silbodal vara den bebyggda dalgången norr om sjön Silen kring Silbodalsälven.

Silbodal är en av Nordmarks härads elva socknar och har en total yta av ca 260,80 km2.

 Silbodals kyrka
 Foto: Gunnar Jonsson
 
 Silbodals hembygdsgård på Kyrkåsen
 Ursprunglig plats: Gördsbyn i Holmedal
 Foto: Jens-Åke Nilsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan