Rudskoga socken


SCB-kod: 178103
GEOKOD: 1705030

Rudskoga nämnes första gången 1329 "ruzskoghum". Socknen hade egen kyrkoherde 1403. Sedermera blev socknen annex till Visnum och förblev så till 1638, då den utbröts och blev eget pastorat. I pastoratet ingick också den nybildade annexförsamlingen Nysund. Under åren 1779-1834 var Rudskoga delat mellan Värmlands och Örebro län. Örebrodelen överfördes 1834 till Nysunds socken utan länsändring. Från 1944 blev Nysund, som hade den större folkmängden, moderförsamling i det hittillsvarande Rudskoga pastorat. Rudskoga blev 1962 lagt till Visnums pastorat.

Namnet är plural av fornsvenskans rudhskogher "odlingsbar skog", eller rudhaskogher "skog med röjningar".

Rudskoga är en av Visnums härads fyra och en halv socknar och har en total yta av ca 75,40 km2.

 Rudskoga kyrka
 Foto: Carl-Johan Ivarsson
 
 Erk Orsas i Revsten
 Rudskoga hembygdsgård
 Ursprunglig plats
 Foto: Gunnar Jonsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan