Glava socken


SCB-kod: 178405
GEOKOD: 1709050

Glava är en av Värmlands äldre socknar och omnämns före 1540 "Glaðaþros". Glava var intill 1875 annex till Stavnäs, men bildar sedan dess eget pastorat.

Namnet Glava är från det äldre namnet Gladevall, där Glad är efter Glaåkersälven och sjön Stora Gla där det fornnordiska adjektivet "Glad" finns i dess ursprunliga betydelse "glänsande, klar", och vall är i betydelsen gräsmark. 

Glava är en av Gillbergs Härads sju socknar och har en total yta av ca 303,40 km2.

 Glava kyrka
 Foto: Gunnar Jonsson
 
 Glava hembygdsgård i Prästbol
 Ursprunglig plats
 Foto: John Johansson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan