< Skatteboken 1503
          
(Kommentar...)
Karta / map - (1540)
Det medeltida Värmland...

Socknar, gårdar och bönder i skattelängderna från 1503 och 1540
...
The medieval Värmland...

Parishes, farms and farmers in the tax-lists of
1503 and 1540


Källor (inkl karta): Nationen och Hembygden II (1503) och
VI (1540), Uppsala 1939 och 1952.

Sidan uppdaterad 2019


Länkar - links


Skatteboken 1540>
(Kommentar...)