Här nedan följer några spridda erfarenheter från min egen forskning kring Gillberga-torpen under 1600-talet - fram till början av 1700-talet. Uppgifterna är främst hämtade ur diverse skatte-, mantals- och
kyrkolängder. Även Peter Olaussons artikel "Glimtar från Gillberga finnskog" (ur sockenboken "I Enens rike" - utg 1993) har utgjort en av referenskällorna


Torp under Björnö

Torp under Byn (Östra)
Torp under Gårdsjö
Torp under Häljebol
Torp under Hällsbäck
Torp under Kisterud
Torp under Kolsäter
Torp under Mjöttan
Torp under Odenstad
Torp under Prästgården ("Gillberga")
Torp under Ragnilsbol
Torp under Rolfsbol
Torp under Råda
Torp under Skog
Torp under Väsby
Torp under Åsen

Torp under övriga hemmanMaterialet bör kunna kompletteras på olika sätt....

Kanske Du har några ytterligare uppgifter?

Skicka gärna ett e-brev - svingda@gmail.com