Byggningen, Galtebol
Byggningen, Galtebol


Byn, Backa, Dalen och Galtebol
, Gillberga (S)

                                                                                                                                                           
Fyra hemman i sydvästra Värmland
(... under konstruktion...)

             


                                       Nerstugan, Backa    Nerstugan, Backa
På 1930-talet inrättad som Gillbergas hembygdsgård.

          
                                                            
Överblick - historik, bilder, kartor...


Befolkning o bebyggelse

Flygfotobilder - Byns centrum

Vägen, gästgiveriet...

Skiftesprocessen i Byn o Backa.,, m m
      Permsida
          Ett uppslag ur Håkan Arfwedssons geometriska jordebok 1645 med Dalen, Byn, Galtebol ovh Backa(torp).
                           Inklippt den lätt missvisande vägskylten vid Galtebolsgränsen mot Byn/Backa.
                                                     (Siffran 2 för Ö Byn borde i stället vara 0,5!) 
                                                                                            


Väststugan, Dalen omkr 1900Förord

Bakgrund och Innehåll

Forskningsområdet

Gårds- o personnamn

Källor/referenserVärmland - gårdar och folk... en samling länkarLillberget, Byn omkr 1900