Värmskogs socken


SCB-kod: 176404
GEOKOD: 1709060

Värmskog är till namnet Wirmilskogh belagt i äldre västgötalagen från 1300-talet. Församlingen var från medeltiden och intill 1992 annex till Stavnäs. Sistnämnda år överfördes församlingen till Grums pastorat. Numera tillhör också Värmskog Grums kommun i borgerligt hänseende.

Namnet Värmskog är givet efter sjön Värmeln och det gamla namnet på Borgviksälven Wärma, i betydelsen "sjudande, ångande, inte tillfrysande".

Värmskog är en av Gillbergs Härads sju socknar och har en total yta av ca 104,80 km2.

 Värmskogs kyrka
 Foto: Gunnar Jonsson
 
 Liljenäs i Prästbol
 En av 6 hembygdsgårdar i Värmskog
 Ursprunglig plats: Gansbyn
 Foto: Jens-Åke Nilsson
 
 Nytomta i Rombotten
 En av 6 hembygdsgårdar i Värmskog
 Ursprunglig plats
 Foto: Jens-Åke Nilsson
 
 Stortorpet i Stora Skärmnäs
 En av 6 hembygdsgårdar i Värmskog
 Ursprunglig plats
 Foto: Gunnar Jonsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan