Sunne socken


SCB-kod: 176601.
GEOKOD: 1714010, köpingen 1714090, municipalsamhället 1714015.

Hela Fryksdalen utgjorde under medeltiden ett pastorat med fyra kyrkor, Sunne, Ämtervik, Fryksände och Lysvik. Från mitten av 1600-talet tillkom en rad nya församlingar, Gräsmark 1661, Västra Ämtervik 1674 och Östmark 1765. 1821 avskildes Fryksände, Lysvik och Östmark till ett nytt pastorat. De återstående församlingarna blev egna pastorat 1882, varvid Sunne var eget pastorat fram till 1961, då Västra och Östra Ämtervik återgick till Sunne. 2002 återgick även Gräsmark till pastoratet. Församlingens officiella namn var tidigare Sund, vilket officiellt ändrades till Sunne 1891, även om detta senare namn vunnit burskap långt tidigare.

Namnet är givet efter sundet mellan Övre Fryken och Mellan-Fryken.

Sunne är en av Fryksdals härads nio socknar och har en total yta av ca 575,16 km2.

Sunne kyrka
Foto: Arne Linnarud
Sunne hembygdsgård på Hedberget
Ursprunglig plats: Där Sy i Askersby
Foto: Gunnar Jonsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan