Storfors socken


SCB-kod: 176001
GEOKOD: 1701090

Industriorten Storfors i Kroppa församling blev 1942 eget kyrkobokföringsdistrikt. 1950 köping och 1960 egen församling och slutligen 1962 pastorat. Sedan 2002 ingår även Lungsund och Bjurtjärn i pastoratet. 2010 sammanslogs Storfors, Lungsund och Bjurtjärn till Storfors församling.

Namnet är självförklarande.

Storfors är en av Färnebo härads nio socknar och har en total yta av ca 84,10 km2.

 Storfors kyrka
 Foto: Carl-Johan Ivarsson
 
 Hagen
 Storfors hembygdsgård
 Ursprunglig plats
 Foto: Jens-Åke Nilsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan