Stavnäs socken


SCB-kod: 178403
GEOKOD: 1709030

Stavnäs omnämns första gången 1353 Stauanäs, och har alltid varit moderförsamling i ett pastorat, vars omfattning varierat. Vid reformationstiden hade det annexförsamlingarna Glava, Brunskog och Värmskog. Brunskog blev eget pastorat 1621, och Glava blev eget pastorat 1875. Under 1600-talet bildades kapellförsamlingen Högerud, som 1830 fick karaktären av annexförsamling. Värmskog överfördes från Stavnäs till Grums pastorat 1992, varvid Stavnäs numera endast består av moderförsamlingen jämte Högerud. 2006 förenades församlingen med Högerud till Stavnäs-Högeruds församling.

Namnet Stavnäs är efter ordet stav, men anledningen är okänd.

Stavnäs är en av Gillbergs Härads sju socknar och har en total yta av ca 220,30 km2.

 Stavnäs kyrka
 Foto: Gunnar Jonsson
 
 Oppstuga
 Stavnäs hembygdsgård i Billingsberg
 Ursprunglig plats: Svannickeboda
 Foto: Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan