Södra Finnskoga socken


SCB-kod: 173707
GEOKOD: 1713040

Södra Finnskoga kapellförsamling tillkom 1826, då det förordnades att en kapellkyrka skulle byggas vid Bograngen i Dalby socken. 1873 blev Södra Finnskoga moderförsamling i ett pastorat med Norra Finnskoga som annex. Norra Finnskoga avsöndrades 1923. Södra Finnskoga var sedan eget pastorat till 1995 då församlingen överfördes till Norra Ny pastorat. Från 2002 ingår Södra Finnskoga i det nybildade Övre Älvdals pastorat. 2010 bildades Övre Älvdals församling då sammanslagning skedde av Dalby, Norra Ny-Nyskoga, Norra Finnskoga, och Södra Finnskoga.

Namnet Södra Finnskoga anger socknen som finnbygd.

Södra Finnskoga är en av Älvdals Härads tio socknar och har en total yta av ca 621,70 km2.

 Södra Finnskoga kyrka
 Foto: Carl-Johan Ivarsson
 
 Finngården Tomta
 Södra Finnskoga hembygdsgård
 Ursprunglig plats
 Foto: Anneli Johannesson
 
 Finngården Rikkenberg
 Södra Finnskoga södra hembygdsgård
 Ursprunglig plats
 Foto: Gunnar Jonsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan