Ny socken


SCB-kod: 178408
GEOKOD: 1712040

Ny socken i Jösse härad är känd genom den norske kungen Håkon Håkonssons saga från 1200-talet. Socknen var då annex till Arvika (västra). Sedan 2002 tillhör socknen Arvika pastorat. Före 1885 fanns i Värmlands län tre församlingar med namnet Ny. De två övriga kallas efter detta år för Norra respektive Södra Ny, medan Ny i Jösse härad fått behålla det enkla namnet. Stundom har dock socknen kallats just Jösse-Ny eller Västra Ny.

Säkerligen har socknen fått sitt namn i förhållande till Arvika socken, till vilken den sedan reformationstiden är annex.

Ny är en av Jösse härads elva socknar och har en total yta av ca 104,40 km2.

 Ny kyrka
 Foto: Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan