Orter i Lungsund

- = binamn
* = försvunnet
stavning enligt jordeboken

Namn

 

Binamn

 

Mantal

 

Jordnatur

Ackkärr   Acktjärn-   1/2   fr
Ackkärr   Lundsberg-   Bruk    
Ackkärrstorp V   Torpet-   1/4   sk
Ackkärrstorp Ö Rättarbyggningen-   1/4   sk
Acktjärn-   Ackkärr   1/2   fr
Augustenberg       1/24   sk
Augustenberg       7/48   sk
Berg S   Stegelvikstorp-   1/4   fr
Bjurbäck       Bruk    
Bjurbäcken       Bergstorp   sk
Bjurbäcken       Bergstorp   fr
Bjurbäcken-   Bjurbäckshyttan   1 hytta   sk
Bjurbäcken-   Fallet   Bergstorp   fr
Bjurbäcken-   Åminnefors   Bergstorp   fr
Bjurbäckshyttan   Bjurbäcken-   1 hytta   sk
Bjurön       Ö   sk
Björkemo     Torp   sk
Björkåsen*       Torp   fr
Björnbotten       1/4   fr
Björnbotten-   Björnfallet   4/8   sk
Björnbotten- Björnfallet 1/8 kr
Björnfallet Björnbotten- 1/8 kr
Björnfallet Björnbotten- 4/8 sk
Björnhult 19/24 sk
Blomsterhult Bergstorp sk
Blomsterhult* Torp fr
Brattbäcken 1/8 sk
Brosätter 1/4 fr
Brunsbol 1/8 sk
Bäck 1/4 fr
Bäckelid Laggartorp- 1/8 sk
Drågen Bergstorp sk
Fallet Bjurbäcken- Bergstorp fr
Fallet Herrgården- Bergstorp fr
Fallet- Västanbäck Bergstorp sk
Flottuvan- Mosserud 1/4 sk
Fristjärn S Bergstorp sk
Fräkneviken Torp sk
Galteskär 1/4 sk
Grinden*- Höjden* Torp fr
Grinden- Höjden Bergstorp sk
Grytingsbron Bergstorp sk
Gräs 1/8 kr
Gräsbäcken N Torp fr
Gräsbäcken S Torp fr
Gäddetjärn Tjärnen- 1/8 kr
Hallen Bergstorp sk
Hallåsen Bergstorp sk
Hedås 1/8 kr
Herrgården- Fallet Bergstorp fr
Hertzas- Hertzenstorp 5/12 kr
Hertzenstorp Hertzas- 5/12 kr
Hytte 1/2 fr
Hytteskogen- Viggetorp Bergstorp sk
Hållsjöviken 1/4 fr
Hållsjöviken V- Olstorp Torp fr
Högåsen Bergstorp sk
Höjden Grinden- Bergstorp sk
Höjden Ol-Ers-Torpet- Bergstorp sk
Höjden* Grinden*- Torp fr
Höjden* Ol-Ers-Torpet*- Torp fr
Jakobstorp Skogen S- Torp sk
Kallkällhult Bergstorp kr
Karlsberg 1/16 sk
Klennoret V 1/4 fr
Klennoret Ö Lötsidan- 1/4 fr
Kulleråsen Bergstorp kr
Kungsskogen 1/2 kr
Kungsskogen Bruk
Kungsskogstorpet Torp fr
Kvarnedet* Torp fr
Kvarnfallet Bergstorp kr
Källmo 1/8 fr
Källmotorp- Källtorp Bergstorp sk
Källtorp Källmotorp- Bergstorp sk
Kärret N Bergstorp kr
Kärret Ö 1/4 fr
Ladubäcken Bergstorp sk
Laggartorp- Bäckelid 1/8 sk
Lermarken Skogen- Bergstorp sk
Lervik N Torp fr
Lervik S Torp fr
Lillbäck Lillbäcksed- 1/3 sk
Lillbäcksed- Lillbäck 1/3 sk
Lilleforstorp Bergstorp sk
Lilleforstorp Nybygget- Torp fr
Lindås V Bergstorp sk
Lindås Ö Bergstorp sk
Lundsberg Torp sk
Lundsberg- Ackkärr Bruk
Lungsnäset Lungsundsnäset- Bergstorp sk
Lungstorp 1 Västergården- Bergstorp sk
Lungstorp 2 Södergården- Bergstorp sk
Lungstorp 3 Lungstorp Ö- Bergstorp sk
Lungstorp 4 Prästgården- Bergstorp kr
Lungstorp La 1/4 fr
Lungstorp Ö- Lungstorp 3 Bergstorp sk
Lungsundet 1/2 fr
Lungsundsnäset- Lungsnäset Bergstorp sk
Lungälven Bergstorp sk
Lungälvstorp Bergstorp sk
Lämås 1/4 sk
Lötsidan- Klennoret Ö 1/4 fr
Matlång Bruk
Matlången 1/2 sk
Melltorp Bergstorp sk
Mossen Bergstorp sk
Mosserud Flottuvan- 1/4 sk
Mosstorp 1/8 sk
Mossviken 1/4 sk
Myren N- Vännemyren 1/8 sk
Myren S- Värremynt 1/4 sk
Nordhult 1/8 sk
Nybygget- Lilleforstorp Torp fr
Näverviken 1/2 sk
Ol-Ers-Torpet*- Höjden* Torp fr
Ol-Ers-Torpet- Höjden Bergstorp sk
Olstorp Hållsjöviken V- Torp fr
Prästgården- Lungstorp 4 Bergstorp kr
Prästudden- Udden Torp sk
Råglanda 1/3 sk
Rättarbyggningen- Ackkärrstorp Ö 1/4 sk
Röjseln Bergstorp sk
Sandviken 1/8 sk
Sjötorp 1/4 sk
Skogen S- Jakobstorp Torp sk
Skogen- Lermarken Bergstorp sk
Skälstabacken N Bergstorp sk
Skälstabacken S Bergstorp sk
Släbråten 1/3 sk
Snårbotten Snårbotten Yttre- 1/4 sk
Snårbotten Snårbotten Ö- Bergstorp sk
Snårbotten Snårbotten N- Bergstorp sk
Snårbotten N- Snårbotten Bergstorp sk
Snårbotten Yttre- Snårbotten 1/4 sk
Snårbotten Ö- Snårbotten Bergstorp sk
Stegelviken 1/3 fr
Stegelvikstorp- Berg S 1/4 fr
Sten V Torp fr
Sten Ö Torp fr
Storhult Stormosshult- 1/4 sk
Stormosshult- Storhult 1/4 sk
Sundsta 1/8 kr
Sälderdrågen Bergstorp sk
Sävsjön 1/8 sk
Södergården- Lungstorp 2 Bergstorp sk
Tjärn Bergstorp sk
Tjärnen- Gäddetjärn 1/8 kr
Tjärntorpet Bergstorp sk
Torpet- Ackkärrsstorp V 1/4 sk
Tranmyren 1/4 fr
Trehörningen Bergstorp kr
Täljbron Torp sk
Udden Prästudden- Torp sk
Viggetorp Hytteskogen- Bergstorp sk
Vägen Bergstorp sk
Vännemyren Myren N- 1/8 sk
Vännemyren- Värremynt 1/4 sk
Värremynt Myren S- 1/4 sk
Värremynt Vännemyren- 1/4 sk
Västanbäck Fallet- Bergstorp sk
Västergården- Lungstorp 1 Bergstorp sk
Åminnefors Bjurbäcken- Bergstorp fr
Åminnefors Bruk
Åsen Torp sk
Älgsjön La Torp fr
Älgsjön St 1/8 kr
Ämten Ämterud- 1/4 sk
Ämterud- Ämten 1/4 sk
Ämtmossen- Ämtnäset Bergstorp kr
Ämtnäset Ämtmossen- Bergstorp kr
Ängetorp Bergstorp sk
Äspviken Torp sk

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan