Lungsunds socken


SCB-kod: 176003
GEOKOD: 1701070

Lungsund bildades genom utbrytning 1643 ur den nyss bildade socknen Kroppa. Lungsund blev annexförsamling under Kroppa och fortfor att vara så till dess att församlingen 1937 blev eget pastorat. 1938 blev gränsen mellan Kroppa och Lungsund, som dittills varit svävande, definitivt fastställd. Till Lungsunds pastorat lades 1962 även Bjurtjärns församling. Sedan 2002 tillhör församlingen Storfors pastorat. 2010 sammanslogs Storfors, Lungsund och Bjurtjärn till Storfors församling.

Lungsund ligger vid sundet mellan sjöarna Stora Lungen och Öjevettern.

Lungsund är en av Färnebo härads nio socknar och har en total yta av ca 206,92 km2.

 Lungsunds kyrka
 Foto: Carl-Johan Ivarsson
 
 Berget
 Lungsunds hembygdsgård
 Ursprunglig plats
 Foto: Jens-Åke Nilsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan