Karlstads landsförsamling


SCB-kod: Ingår i domkyrkoförsamlingen 178001
GEOKOD: 1707010

Karlstads landsförsamling uppstod när Karlstad blev stad 1584. Efter flera partiella inkorporeringar med staden införlivades slutligen hela landsförsamlingen med staden 1934, förutom Vidön som lades till Hammarö.

Nuvarande namn är givet efter hertig Karl (sedermera Karl IX). Det ursprungliga namnet Tingvalla, nämns första gången 1290 Thingwaldum. Vid Tingvalla hölls under medeltiden Värmlands landsting.

Karlstad är en av Karlstads härads fyra socknar och har en total yta av ca 82,4 km2.

Se även Karlstads stad

 Karlstads domkyrka
 Foto: Anette Carlsson
 
 Mariebergs herrgård
 På marken, som ägs av kommunen, finns Mariebergsskogen, Karlstads Stadspark
 Foto: Gunnar Jonsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan