Arvika Östra (stadsförsamlingen)


SCB-kod: 178401
GEOKOD: 1718080

Köpingen Oscarstad vid kyrkviken i Arvika socken grundades 1811 och fick fr. o. m. 1821 namnet Arvika köping. Den hade tidvis egna kyrkböcker inom Arvika socken. Köpingen blev 1906 en egen församling och 1909 ett eget pastorat. I och med stadsblivandet 1911 ändrades namnet till Arvika stadsförsamling. Genom att hela landsförsamlingen inkorporerades med staden 1944 blev benämningen stadsförsamling obsolet och församlingen fick namnet Arvika Östra församling. Församlingen ingår sedan 2002 i Arvika pastorat.

Landsförsamlingens kyrka ligger vid en vindlande å, vilken föranlett namnet. Förleden ar- är genitiv av fornsvenskans ā "å", och efterleden vika[r] är pluralis av vik i dess äldre betydelse av "vikning, vindling, krök".

Arvika Östra är en av Jösse härads elva socknar och har en total yta av ca 7,50 km2.

Se även landsförsamlingen 

 Trefaldighetskyrkan i Arvika Östra
 Foto: Carl-Johan Ivarsson
 
 Arvika "hembygdsgård"
 Museibyggnaden på Sågudden
 Ursprunglig plats: Berg i Ny socken
 Foto: Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan