Fryksdals härad  


GEOKOD: 1714000

Fryksdals härad nämns första gången under 1300-talet, Friskdal. Häradet avser den äldsta bygdens läge i sjön Frykens dalgång.

Namnet är efter sjön Frykens ursprunglinga namn Frik, och är en bildning till fri. Betydelsen kan vara "ren, obemängd, obesmittad" liksom fri antas ha grundbetydelsen "fri från tillsats". Vilket då syftar på Frykens klara rena vatten.

Häradet delades 1745 i Frykdals nedre respektive övre tingslag.

Gamla tingshuset i Åmberg, Sunne
Foto: Gunnar Jonsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan